Copyright © All Rights Reserved

 

 

Velkommen til

Hillerød Fiskeskole

Hvorfor tage på fiskeskole?

 

 

Som deltager på vores fiskekole lærer du alle de grundlæggende ting, som er vigtige at kunne, når det handler om at blive en dygtig lystfisker.

 

Blandet med spændende oplevelser med jævnalderne, tilbyder vi børn og unge fisketure, hvor deltagerne har mulighed for at danne nye sociale netværk, få kendskab til genudsætning og hjemtagning af fisk, og ikke mindst at lære, hvordan man som lystfisker kan være med til at passe på naturen.

Når uheldet er ude.....

 

 

På Hillerød Fiskeskole går vi op i, at sikkerheden er i orden. Men uheld / ulykker sker, også selv om at sikkerheden er i orden.

Hillerød Fiskekskole har naturlig vis lovpligtige foreningsforsikringer.

I forbindelse med fisketure på Øresund, foregår sejlladsen med turbåde, som har det fornødende sikkerhedsudstyr, certifikater m.m.

Turbådene har status af passagerskib, hvorfor der gælder samme regler for sikkerhed / personskadeerstatning, på lige fod med passagerfærger m.m.

Sikkerhed til søs - og børneattester

 

 

I forbindelse med vores kutterture på Øresund, er det en forudsætning for alt sejllads, at alle børn, bærer redningsvest. - Vi stiller naturligvis redningsveste til rådighed for alle deltagere.

Ligeledes kræver vi, at du bærer solidt fodtøj med en tyk sål, så du er sikker på at stå fast på dækket.

Hillerød Kommune indhenter børneattest på alle frivillige/ instruktører.

Hillerød Fiskeskole har til formål, at tilbyde børn og unge fra alle samfundslag, fritidsaktivitet i form af lystfiskeri, som kan fremme personlige kompetencer hos den enkelte, samt skabe grobund for sociale netværk og vidensdeling, blandt børn og unge omkring lystfiskeri. Endvidere har Hillerød Fiskeskole til formål, at tilbyde socialt udsatte børn og unge, aktivitetstilbud i forbindelse med skoleferier m.m.

 

Pass it forward:

 

Vores økonomi bygger på solidaeritetes princippet -"Pay it forward", som i praksis går ud på, at man betaler efter evne for deltagelse i vores fisketure. Restbeløb dækkes af bidrag fra private donationer og sponsorer.

Ønsker man deltagerreduktion skal man benytte linket "Værdigt trængende"

 

 

 

Vi glæder os til at se / gense jer alle!